Despicable Me 2 | Floyd’s Hair

Moving Storyboard van Wilbert Plijnaar voor de tweede feature film van Despicable Me.