Despicable Me 2 | Church Wedding Ending

Moving Storyboard van Wilbert Plijnaar voor de tweede feature film van Despicable Me.