Despicable Me 2 | Breakfast Opening

Moving Storyboard van Wilbert Plijnaar voor de tweede feature film van Despicable Me.