© Copyright Comic House Amsterdam BV

De intellectuele (eigendoms)rechten met betrekking tot het op deze website getoonde werk zijn eigendom van Comic House Amsterdam BV, respectievelijk de door Comic House vertegenwoordigde auteurs.

 
Het op deze website getoonde werk mag worden bekeken op een beeldscherm en worden gedownload of uitgeprint, mits dit geschiedt voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik. Daarbij mag het werk niet worden gewijzigd en dient de volgende copyrightvermelding in een goed leesbare letter in of bij het werk te worden opgenomen: © Copyright Comic House Amsterdam BV.

 
Commercieel gebruik, wijziging, verminking, opname in een databank, publiekelijk vertonen en/of uitzenden van (delen van) dit werk, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Comic House Amsterdam BV, is wettelijk niet toegestaan en aldus strafbaar.
® Comic House is een geregistreerd handelsmerk

© Copyright Comic House Amsterdam BV

The intellectual (property) rights regarding the work displayed on this website are the property of Comic House Amsterdam BV, respectively of the authors Comic House represents.

 
The displayed work may be viewed on a monitor and be downloaded or printed, on the strict condition that this is done for personal, informational and non-commercial use. In addition, the work may not be altered and must include the following copyright notice in a legible typeface: © Copyright Comic House Amsterdam BV.

 
Commercial use, alteration, mutilation, inclusion in a database, public display and/or broadcasting of (parts of) the work in any form or by any means without the prior written permission of Comic House Amsterdam BV, is illegal and thus punishable by international law.
® Comic House is a registered trademark