Ganzenbeheer in Noord-Holland

Schalkwijk, een wijk in Haarlem, ligt vlak naast een polder waar een boer gras voor zijn koeien verbouwd. Hier worden om verschillende redenen ganzen geschoten. De buurtbewoners ervaren overlast en stress van deze activiteiten. Om het beleid en de uitvoering uit te leggen, en de overlast te bespreken, gaat de Faunabeheereenheid in gesprek met de bewoners van Schalkwijk. Het beleid is complex en heeft veel verschillende facetten. Er zijn veel verschillende partijen en belangen. Dit wil de Faunabeheereenheid visualiseren in een praatplaat die op A0 formaat getoond wordt in buurthuizen.