BTC – Jongeren in de ICT

Een promotiefilm voor BTC/CTB (Belgische Technische Coöperatie/Cooperation Belge Technique) om jongeren te motiveren om voor een ICT job in het Zuiden te kiezen.  BTC is de federale overheidsinstelling voor ontwikkelingssamenwerking. Ze geven jongeren ook eerste werkervaring in het Zuiden.

SPEED ANIMATIES zijn stop-motion animaties met miniatuur objecten. Dit is relatief snel te produceren, vandaar de naam. Met behulp van een enorme voorraad props worden sets gebouwd waarop de animatie wordt geënsceneerd en frame voor frame gefilmd. MEER SPEED-ANIMATIES