BTC – Jongeren in de ICT

Een promotiefilm voor BTC/CTB (Belgische Technische Coöperatie/Cooperation Belge Technique) om jongeren te motiveren om voor een ICT job in het Zuiden te kiezen.  BTC is de federale overheidsinstelling voor ontwikkelingssamenwerking. Ze geven jongeren ook eerste werkervaring in het Zuiden.

MEER SPEED-ANIMATIES HIER