Milieukeur

Televisiecommercial ter promotie van de Milieukeur.

regisseur: Wilbert Plijnaar
producent: Hans Buying
3D animatie: Jerry van de Beek
bureau: PMSvW/Y&R
creatie: Marcel Groen
klant/merk: Ministerie van VROM