© Copyright Comic House Amsterdam BV

De intellectuele (eigendoms)rechten met betrekking tot het op deze website getoonde werk zijn eigendom van Comic House Amsterdam BV, respectievelijk de door Comic House vertegenwoordigde auteurs.

 
Het op deze website getoonde werk mag worden bekeken op een beeldscherm, gedownload worden, of geprint worden, mits dit geschiedt voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik. Daarbij mag het werk niet worden gewijzigd en dient de volgende copyrighttekst bij het werk te worden opgenomen: © Copyright Comic House Amsterdam BV.

 
Commercieel gebruik, wijziging, opname in een digitale databank, publiekelijk vertonen en/of uitzenden van (delen van) dit werk, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Comic House Amsterdam BV, is wettelijk niet toegestaan en aldus strafbaar.

® Comic House is een geregistreerd handelsmerk